त्यो नै हाम्रो अन्तिम भेट रहेछ...

समिर ओली

जेठ ९