sarbottam
sarbottam

नयाँ-नयाँ देख्छु, भाइको घर कहाँ हो!

Skywell
Skywell
gibl
gibl
agni inner
agni inner
Machapuchare
Machapuchare