प्रेमीको बिहेको निम्तो! 

सम्झना उप्रेती

सम्झना उप्रेती

कात्तिक १२