बसमा भेटिएकी ती युवतीको पत्र- म नआउन्जेल छोरीको ख्याल गरिदिनुहोला!