दुर्गम पनि फुल्छ व्यथाहरूमा...

निशा सापकोटा

वैशाख २८