बाआमा छोरालाई डिभी परोस् भनेर बिहानै भगवानसामु भाकल गर्छन्!