जब अस्पतालको शय्यामा पूर्वप्रेमिका छट्पटाउँदै गरेको देखें!