जसले विद्यार्थीहरूका निम्ति बनाए क्यान्टिनसहितको 'पढ्ने कोठा'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, असार ३१