दुई साथीले ३० हजार रूपैयाँमा सुरू गरेको 'कयो'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ २८