३० लाखमा सुरू 'हाइलाइफ' लाई प्रशान्तले बनाए ६५ करोडको कम्पनी

हाइलाइफ कर्नफ्लेक्सको मात्र वार्षिक १५ करोडको कारोबार
सविना कार्की

सविना कार्की

काठमाडौं, माघ १९