पृथ्वीनारायण शाहसँग राष्ट्र निर्माणको कुनै चेतना थिएन