'अरु' जे गर्नू, परिवारको नाक नकाट्नू
 दुर्गा कार्की
दुर्गा कार्की