गान्धीबाट मुख फर्काएर बसेको भारत
हरि शर्मा काठमाडौं, फागुन ५