मेरी आमालाई नपत्याउने, ठूला बा पत्याउने राज्य
सुदन अधिकारी काठमाडौं, चैत १०