मेरी आमालाई नपत्याउने, ठूला बा पत्याउने राज्य

सुदन अधिकारी

सुदन अधिकारी

काठमाडौं, चैत १०