भारतको चुनावमा 'छोरा गंगा किनारेवाला'
हरि शर्मा काठमाडौं, वैशाख १