प्रेम र अस्तित्व खोज्दै मरुभूमि
जीवन क्षेत्री काठमाडौं, वैशाख ७