नेहरूले १६ वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीहरूलाई लेखेका चिठी

हरि शर्मा

हरि शर्मा

काठमाडौं, वैशाख २९