रामेश्वर खनालको टिप्पणी : बजेटमा खतिवडाले अर्थशास्त्रीय ज्ञान प्रयोग गर्नुभयो