विप्लवको सहर निसाना
पोष्टबहादुर बस्नेत काठमाडौं, जेठ १९