नेपालका लागि एक बनौं विश्वभरका नेपाली
विश्वप्रकाश शर्मा काठमाडौं, असार १३