मैले किन स्वैच्छिक मृत्युको वकालत गरेँ
भैरव रिसाल वरिष्ठ पत्रकार