जुठेल्नुमा जन्मेको साहित्य
हरि शर्मा काठमाडौं, असोज २७