वकिलको वेइज्जत गर्ने मिडियाले आफ्नो धर्म पालना गर्नु पर्दैन?