जब सीमामा प्रश्न उठ्छ तब सशस्त्र प्रहरीलाई सम्झन्छौं, अरुबेला ?