प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमै मानिसको अस्तित्व
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत २६