स्वाथ्यकर्मीको मनोबल बढाउनु आम-नागरिकको जिम्मेवारी