८४ वर्ष टेक्न लागेका चित्रकारको लकडाउन डायरी
हरिप्रसाद शर्मा काठमाडौं, भदौ १५