धमाधम काम छाड्दै स्वास्थ्यकर्मी, उनीहरूलाई कसरी टिकाउने?