त्यो भिडिओ कसैले नहेरोस्, त्यस्तो भोगाइ कसैलाई नपरोस्!