'ए हजुर एकपल्ट यता हेर्नुस् त, एउटा कहानी सुनाउँछु'