हामीले जित्यौं, आज प्रदर्शनकारीभन्दा प्रहरी धेरै आए