पत्रकारले यस कारणले लिनु हुन्न सरकारी सुविधा
रामप्रसाद दाहाल काठमाडौं, असार ४