माफ गर दलित मित्रहरू!

अभय श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार २०