आजका दिनमा बिपीको समाजवाद के हो?

हिजो बिपीले बिर्ता उन्मूलन गरेझैं आज सेवा क्षेत्रमा धनीहरूको एकाधिकार अन्त्य समाजवादी कार्यक्रम हो

विश्व पौडेल

काठमाडौं, मंसिर २७