कपनमा यसै पसेको होइन खोला

अरूतिर खोलाको जमिन खोलालाई फिर्ता दिइँदैछ, नेपालले आफ्नो गल्ती कहिले सच्याउने?
पद्मसुन्दर जोशी

पद्मसुन्दर जोशी

काठमाडौं, साउन २५