पानीजहाजमा कोचिने ती दासहरू र हवाइजहाज चढ्ने हाम्रा अर्धदासहरू!