सम्पदा संरक्षणका नाममा आफ्नै घरबाट लखेटिँदै जुगि जाति

नेवाः समुदायको जुगि जातिमाथि भइरहेको जातीय विभेदको कथा