जीवनभर समाजवादीसँग जुधेका हायक

'अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेपले सर्वसत्तावाद निम्त्याउँछ'