तामाङ समुदायमा किन स्वीकारिन्छ मामा-फुपूका छोराछोरीसँग बिहे?

यस्तो वैवाहिक सम्बन्धबारे स्वास्थ्य विज्ञानले के भन्छ?