संसारले छाडिसकेको 'राष्ट्रिय योजना' हामी कहिलेसम्म बनाइरहने?