नेपालमै डाक्टरी गरिरहे मेरो पिटाइ खाने पालो कहिले आउला!

डा. सुदन अधिकारी

डा. सुदन अधिकारी

काठमाडौं, भदौ २९