विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई यसरी बेच्न सक्छ आफ्नो सेयर