नागरिकता संशोधन विधेयक- पुरुष पहिलो दर्जाका, महिला दोस्रो  
शोभा शर्मा काठमाडौं, साउन २३