ठूला आयोजना ग्लोबल टेन्डर होइन अब सिधै नेगोसिएसन गरेर दिन्छौं : विष्णु रिमाल