सेनाबाट माओवादीले लुटेका केही अत्याधुनिक हतियार विप्लव माओवादीका हातमा 

खिलानाथ ढकाल

खिलानाथ ढकाल

काठमाडौं, फागुन २०