'मिडिया विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल हुलाक विभाग बन्छ'
मनोज सत्याल काठमाडौं, वैशाख २७म