कालो कोटमा तीन पुस्ता
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार ११