तलब रोकिने सूचनापछि बल्ल प्यान नम्बर लिँदै सांसदहरू
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन २६