'जी न्युज'ले गलत गर्‍यो, सबै भारतीय समाचार च्यानल बन्द गरेर हामीले ठीक गर्‍यौं? 
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार २६