कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, काम गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई हेरफेर गरिने
दिपकजंग शाही सुर्खेत, साउन २७